Kommigraphics always works
closely with you at every step of a
well structured procedure of brand
design, so that your views are.

zorggroep charim

Zorggroep Charim is een ouderenzorgorganisatie met vijftien locaties in de regio’s Veenendaal en Zeist. Zo’n 1.700 medewerkers en 1.300 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de naam van Charim – Hebreeuws voor ‘toewijding’ – in praktijk te brengen voor ruim 1.000 cliënten.

Voor Zorggroep Charim maakt Dock35 Media twee keer per jaar het magazine Voor elkaar. Dit magazine wordt huis-aan-huis verspreid in de regio’s Veenendaal en Zeist in een oplage van 53.000 exemplaren. Het magazine bevat verhalen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Charim. Wij verzorgen het gehele proces van A tot Z. Denk hierbij aan uitgeefoverleg tot aan deur-en-deurverspreiding in de genoemde regio’s. Het start met een redactievergadering samen met Zorggroep Charim. Samen bedenken wij een thema voor de eerstkomende editie en mogelijke onderwerpen voor de artikelen. Zodra wij een content- en productieplanning hebben opgesteld, verzorgen wij de briefings naar onze contentmakers en fotografen. Zijn de artikelen gereed en de foto’s geselecteerd, dan doen wij de eindredactie en verzorgen wij de vormgeving. Vervolgens dragen wij zorg voor de druk van het magazine en een goede huis-aan-huisverspreiding.

Wil je een vrijblijvend advies?