Kommigraphics always works
closely with you at every step of a
well structured procedure of brand
design, so that your views are.

Colour management

colour management

Voor offset conformeren wij ons aan de beschikbare ECI-profielen, die gebaseerd zijn op ISO 12647. U kunt deze van onze website downloaden. Gebruik daarom deze profielen voor het maken van kleurproeven en voor kleurconversie van RGB naar CMYK (aanbevolen wordt relatief kleurmetrische rendering). In de kleurprofielen is een papiertintsimulatie opgenomen. Binnen één papierklasse, in het bijzonder bij de LWC-papieren, kunnen echter aanzienlijke verschillen voorkomen in papiertinten en deze kunnen ook op verschillende proefsystemen een nuance anders worden weergegeven. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende papierklassen en de toepassing van kleurprofielen. De diverse kleurprofielen kunt u van onze website downloaden.

Papierklassen

 • Vellenoffset: Gestreken, profiel ISO Coated V2 300 (ECI), Fogra 39, papiertype PT 1/2
 • Vellenoffset: Ongestreken, profiel PSO Uncoated ISO12647(ECI), Fogra 47, papiertype PT 4
 • Rotatieoffset: WFC (woodfree coated), profiel ISO Coated V2 300 (ECI), Fogra 39, papiertype PT1/2 
 • Rotatieoffset: LWC (light weight coated), profiel PSO LWC Improved (ECI), Fogra 45, papiertype PT 3
 • Rotatieoffset: SC (super calandered), profiel SC Paper (ECI), Fogra 40, papiertype SC
 • Rotatieoffset: MFC (machine finished coated), profiel PSO MFC Paper (ECI), Fogra 41, papiertype MFC
 • Rotatieoffset: INP (improved newsprint), profiel PSO_INP_Paper_eci.icc, papiertype PT 4
 • Rotatieoffset: WFU (woodfree uncoated), profiel weboffset_RS0210_WFU.icc, papiertype PT 4

Voor kritische kleurweergave is het gebruik van een correct kleurprofiel zowel voor de kleurconversie van RGB naar CMYK als voor hardcopyproofing en softproofing noodzakelijk. Het profiel varieert per drukproces (vellenoffset, rotatieoffset, diepdruk) en papiersoort. In het geval deze informatie niet beschikbaar is, kan als kleurprofiel ISOcoated_v2_300_eci.icc gebruikt worden maar moet er rekening mee worden gehouden dat er kleurafwijkingen kunnen ontstaan bij gebruik van andere dan gecoate papiersoorten.

Maximum CMYK-dekking beeldopbouw conform kleurprofielen 

 • 330% voor vellenoffset op WFC
 • 320% voor vellenoffset op Uncoated
 • 300% voor rotatieoffset op WFC en LWC
 • 280% voor rotatieoffset op MFC
 • 270% voor rotatieoffset op SC
 • 260% voor rotatieoffset op Newsprint
 • Vrijstaand beeld: tintwaarde aan de rand voor offset minimaal 3%
 • Registergevoelige beelden dienen in zo weinig mogelijk proceskleuren te worden opgebouwd; bijvoorbeeld visgraatkostuums in enkel zwart

Maximum waarden overige kleuren

Verhoudingen dominante kleur (K of CMY) : max% overige kleuren:
10:0, 20:2, 30:5, 40:10, 50:20, 60:45, >70:100

Omschrijving papierklassen

 • WFC: houtvrij mc. Verkrijgbaar in glans (gesatineerd), zijde (silk) of matte afwerking. Dit papier bestaat uit cellulose, verkregen uit chemische pulp. Een coating wordt tweezijdig en dubbelgestreken aangebracht. Deze laag bestaat hoofdzakelijk uit chinaclay en bindmiddel. Hierdoor wordt de drukkwaliteit verbeterd. Het is dan ook de meest aansprekende witte papiersoort die er bestaat. Ook vergeelt dit papier minder snel. In de lichte gramsgewichten onder de 90 grams speelt de doorschijnendheid, ook wel opaciteit genoemd, een grote rol. Vooral in banen met een zware bedrukking.
 • LWC: houthoudend en licht houthoudend mc. Deze papiersoorten bestaan vooral uit houtslijp (mechanische pulp), meestal met een beperkt aandeel chemische pulp. Komt het aandeel houtslijp onder een bepaald percentage, dus een grote toevoeging van chemische pulp, dan spreken we van licht houthoudend papier, ook wel superwit genoemd. In deze papiergroep vallen licht houthoudend gesatineerd / silk / mat, praktisch houtvrij gesatineerd / silk / mat, houthoudend gesatineerd / silk / mat extra wit en houthoudend mc recycled extra wit.
 • MFC: machine finished coated/filmcoated. In deze papiergroep valt houthoudend licht gestreken mfc met opdikkende eigenschappen. Hierdoor voelt het zwaarder/dikker aan dan dat het in werkelijkheid is. Dit is een LWC met een lichte strijklaag. Het papier is minder glanzend, maar goedkoper. De coating wordt inline aangebracht op de papiermachine.
 • SC: super calandered. Dit is een gestreken papier in houthoudende (mechanische pulp) kwaliteit, supergecalanderd met als resultaat een glad en glanzend papier. Nadeel is de slapte en de afnemende runability (snelheid waarmee het papier door de pers loopt). Duurdere kwaliteiten van gesatineerd papier bevatten hogere percentages van chemische pulp, wat resulteert in een hoger niveau van helderheid. Deze groep omvat in oplopende volgorde van helderheid en kosten: SC-B, SC-A, SC-Cat en SC-Cat +.
 • INP: improved newsprint, ook wel verbeterd courant genoemd (ISO 65 en hoger). Dit is een ongestreken papier, hoofdzakelijk gemaakt van mechanische pulp, gewoonlijk met een percentage gerecycleerde pulp en soms chemische pulp. In deze papiergroep valt verbeterd courant en houthoudend offset recycled extra wit. Het is een eenvoudige papiersoort in een houthoudende samenstelling of recycled. Het verschil met standaard krantenpapier is dat verbeterd courantpapier een hogere witheid en een minder open oppervlak heeft (wat resulteert in minder inktabsorptie in de vezels van het papier).
 • WFU: woodfree uncoated. In deze papiergroep valt houtvrij offset In bijna alle papiersoorten vormen cellulose en hout de basisgrondstoffen. De verhouding hiertussen bepaalt of het een houtvrije of houthoudende papiersoort is. Bij gebruik van weinig hout en veel cellulose spreken we van houtvrij en andersom spreken we van houthoudend. Houtvrije papiersoorten zijn iets minder ruw en iets witter dan houthoudende papiersoorten.