Kommigraphics always works
closely with you at every step of a
well structured procedure of brand
design, so that your views are.

aanleverinstructies voor advertenties

aanleverinstructies voor advertenties

Advertenties worden aangeleverd in het bestandsformaat .pdf, een ISO/IEC-standaard in de grafische industrie dat ervoor zorgt dat het gedrukte resultaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Word-documenten) er exact zo uitziet als het bestand zelf. Voor het opmaken van een advertentie heeft Adobe-software zoals InDesign en Illustrator de voorkeur, maar QuarkXPress is bijvoorbeeld ook geschikt. Adobe is ook de ontwikkelaar van de pdf-standaard. Van advertenties gemaakt met andere software (Word enz.) kan Dock35 Media de reproductiekwaliteit niet garanderen.

Een .pdf is technisch drukgeschikt als:

 1. tekst bij voorkeur als tekst met ingesloten fonts of in lettercontouren is opgeslagen;
 2. alle illustraties een beeldresolutie hebben van minimaal 300 dpi;
 3. er visueel gecontroleerd is op overdruk in een recente Acrobat-versie;
 4. bij pagina-advertenties (1/1 en 2/1) de beeldafloop minimaal 3 mm is;
 5. bij deeladvertenties (1/1 zonder beeldafloop en kleinere formaten) het bijsnijdvak (TrimBox) gelijk is aan het netto-formaat van de advertentie;
 6. elke advertentie als apart bestand wordt aangeleverd.

Voor lijnwerk hanteert Dock35 Media de volgende minimale maatvoeringen:

 • Lijnen in een hoofdkleur (cyaan, magenta, geel, zwart of steunkleur) voor offset moeten dikker zijn dan 0,10 mm (0,25 pt);
 • Lijndikte in een mengkleur: >0,20 mm (0,5 pt);
 • Tekstkorpsgrootte (font size) in een hoofdkleur: >6 pt;
 • Tekstkorpsgrootte in een mengkleur: >9 pt;
 • Diapositieve (negatieve of inverse) tekst: schreefloos >9 pt en schreefletters >12 pt;
 • Kleuroverlap (trapping): >0,05 mm (0,144 pt).

Maximale tekstkleurwaarden

 • CMYK-opgebouwde tekst: <240%;
 • Rijkzwarte CMYK-tekst: bij voorkeur 50% C + 100% K.

Bestandsnamen

 • Geschikt zijn letters, cijfers, het koppelteken (-) en de underscore (_);
 • Ongeschikt zijn spaties en leestekens (,?/*\({|>=#:” ).

De Traffic-afdeling van Dock35 Media maakt gebruik van het advertentie managementsysteem Ad2Print. Na het opvolgen van de aanwijzingen voor het maken van een advertentie, kan de advertentie.pdf in deze omgeving worden geupload. U ontvangt per email een uploadlink. Na het uploaden van de pdf wordt deze op technische drukgeschiktheid gecontroleerd en wordt gecertificeerd of afgekeurd. U ontvangt hierover een bevestigingsmail. Zie ook http://www.hoemaakikeengoedepdf.nl/

Wat niet automatisch wordt gedetecteerd:

 • Afwijkende formaten. Laat u voor technische ondersteuning voor advertenties met een afwijkend formaat, bijvoorbeeld een omslagadvertentie met flap, ook adviseren door onze Traffic-coördinatoren. Voor het aanpassen van aanleveringen in een afwijkend advertentieformaat naar de voorgeschreven afmetingen van een (deel)advertentie in een magazine rekent Dock35 Media meerkosten in overleg met de salesmanager.
 • Zware bestanden. Bestanden in .zip-formaat kunnen niet rechtstreeks aan traffic@dock35media.nl worden gestuurd. Dit kan wel via https://wetransfer.com/
 • Niet-drukgeschikte bestanden. Voor het aanleveren van afwijkend advertentiemateriaal worden de verwerkingskosten voor het drukgereed maken doorberekend.
 • Beeldverlies bij garenloos gebrocheerde magazines. Houd rekening met de opmaak van pagina-advertenties (1/1 en 2/1) dat er ongeveer 6 mm beeldverlies optreedt in de rug van een pagina door zijbelijming. Raadpleeg hierover onze Traffic-coördinatoren.

Neem contact op met de coördinatoren van afdeling Traffic voor nadere technische of logistieke informatie: